RFID w medycynie

.

Jesteśmy ekspertami z zakresu elektroniki i informatyki. Budujemy systemy RFID dobierając komponenty według indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniając parametry sprzętu oraz funkcjonalność oprogramowania. Stosowanie technologii RFID w segmencie infrastruktury medycznej może przynieść korzyści w trzech podstawowych obszarach:

1) Poprawa zarządzania wyposażeniem

 • Choć głównym celem medycyny jest zapewnienie zdrowia pacjentom, ważna jest także ekonomiczna gospodarka zasobami i minimalizacja kosztów zapewnienia tej opieki. Jednym z istotnych problemów gospodarowania jest kontrola „inwentarza ruchomego”.
 • Według szacunków:
 • Ośrodki medyczne zużywają 20-30% więcej swoich zasobów niż potrzebują
 • Pielęgniarki spędzają 10-30% czasu na poszukując wyposażenia, narzędzi i innych środków.
 • Serwisowanie sprzętu zajmuje około 8 godzin, gdzie 75% te- go czasu zajmuje jego znalezienie.
 • Sprzęt nie jest używany i serwisowany kiedy się tego wymaga.
 • Najważniejsze środki i narzędzia nie mogą być zlokalizowane natychmiastowo.
 • Sprzęt jest gubiony i kradziony.
 • Choć podane tu wartości mogą wydawać się duże firmy amerykańskie w swoich ofertach obiecują oszczędności rzędu miliona dolarów po pierwszym roku wdrożenia dla przeciętnego szpitala posiadającego 500 łóżek oraz około 3000 sztuk wyposażenia ruchomego.

  2) Opieka nad pacjentem

 • Wykorzystanie technik radiowej identyfikacji i śledzenia daje nowe możliwości opieki nad pacjentem. Właściwie wykorzystane Tagi identyfikujące pacjenta nie tylko mogą skutecznie uniemożliwić pomyłki przy dawkowaniu lekarstw lecz choćby minimalizować czas poszukiwania zagubionego pacjenta w szpitalu. Do podstawowych procesów, które można zoptymalizować wykorzystując techniki RFID należą:
 • Czas i precyzja identyfikowania i zlokalizowania pacjenta
 • Kontrolowanie podawania właściwych leków właściwym pacjentom we właściwych dawkach
 • Automatyzacja zbierania danych o pacjencie (np. wyniki badań lekarskich)
 • Przepływ danych o pacjencie między personelem
 • Bezpieczeństwo dzieci i pacjentów cierpiących na zaburzenia pamięci integracja wiedzy o pacjencie
 • Automatyzacja procesu zapisywania informacji o wynikach badań pacjenta eliminowanie błędu ludzkiego
 • 3) Kontrola zaopatrzenia i dostaw

 • Programy pilotażowe RFID w sektorze sprzedaży detalicznej pokazują, iż możliwa jest optymalizacja procesu logistycznego w zakresie dostarczania produktów oraz ich śledzenia.
 • System informatyczny potrafi automatycznie „odczytać” produkty znajdujące się w magazynie i informować o ich braku, nadmiarze lub kończącym się okresie przydatności do użycia.
 • Dalsza automatyzacja tego procesu możliwa będzie w sytuacji integracji systemu ze standardem EPC (Electronic Product Code). Standard EPC wykorzystuje ogólnoświatową sieć internetową do obrotu informacjami o produktach.
 • Zakłada on istnienie serwerów ONS, przechowujących informacje o adresach baz danych poszczególnych grup produktów (pracujących na wzór serwerów DNS).
 • Dzięki takim rozwiązaniom połączenie tej technologii z technologiami RFID i kodów paskowych umożliwia uzyskanie dokładnej informacji o danym produkcie (obiekcie) z odpowiedniej bazy danych na podstawie numeru identyfikacyjnego zapisanego w Tagu obiektu.
 • W rezultacie możliwe jest uzyskanie np. dokładnej informacji o danym leku z bazy danych firmy farmaceutycznej, która go wyprodukowała (nr partii, termin ważności, przeciwwskazania, datę produkcji, lub informację o unieważnieniu danej partii wskutek wykrycia wad).
 • Integracja systemów informatycznych ośrodków medycznych

 • Jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających optymalizację procesów w ośrodkach medycznych, jest elektroniczne przechowywanie informacji o pacjentach, lekarstwach, wynikach badań, sprzęcie medycznym etc.
 • Aby możliwe było realizowanie wizji nowoczesnych szpitali XXI wieku, gdzie lekarz ma szybki, sprawny dostęp do danych o pacjencie, gdzie nie dochodzi do pomyłek typu: „do kogo należą dane wyniki badań, albo gdzie one są ?”, niezbędna jest integracja poszczególnych systemów informatycznych danego ośrodka (oraz ośrodków pomiędzy sobą).
 • Model zintegrowanego systemu szpitalnego integruje podsystemy banku danych krwi, apteki szpitala, aparatury medycznej, pacjentów, komputerów przenośnych personelu oraz systemu czytników RFID.
 • Wyposażenie aparatury medycznej w czytniki RFID oraz pacjentów w tagi ich identyfikujące umożliwia m.in. automatyczny zapis wyników badania pacjenta do jego cyfrowej „karty pacjenta”.
 • Dzięki takiemu modelowi przepływu informacji o pacjencie, lekarz wyposażony w przenośny panel, uzyskuje dostęp do „karty pacjenta” w trybie „on-line” podczas badań lub obchodu.
 • Taki model integracji optymalizuje także wiele innych procesów: dawkowania lekarstw, kontroli nad aparaturą medyczną, wyszukiwania artykułów i urządzeń medycznych etc.
 • Nasze rozwiązania RFID

  .

  Identyfikacja on-line lokalizacji pacjentów poprzez automatyczny monitoring znaczników radiowych (RFID-LR) przypisanych do pacjentów poprzez integrację z dedykowanym oprogramowaniem.

 • Pacjent na Izbie Przyjęć otrzymuje opaskę z pasywnym znacznikiem radiowym (RFID-LR) zapisanym unikalnym kodem identyfikacji. Opaska wykonana z silikonu, łatwa w dezynfekcji lub winylowa jednorazowa.
 • Zainstalowany na terenie szpitala (wejścia z oddziałów oraz bloków operacyjnych) system anten (bramek) umożliwia identyfikację pacjenta oraz jego lokalizację i kierunek ruchu w zadanych strefach szpitala.
 • Pojawienie się pacjenta w strefie zasięgu anteny (np. wejścia na blok operacyjny w ramach zabiegu/operacji czy nieuprawnionego opuszczenia szpitala przez pacjenta) powoduje automatyczny zapis zdarzenia w bazie danych platformy informatycznej.
 • Z poziomu operatora prowadzony jest interaktywny monitoring zasobów szpitala z automatycznym generowaniem alarmów w przypadkach przebywania zasobu (pacjenta lub sprzętu) w strefach niedozwolonych.
 • Informacja o incydentach wysyłana jest automatycznie, drogą mail i/lub sms, do uprawnionych odbiorców.
 • Systemami identyfikacji/lokalizacji są:
 • 1) System identyfikacji pacjenta + lokalizacja (RFID-iD + Loco + HIS-FastTrack)
 • 2) System lokalizacji personelu (RFID-sLoco)
 • 3) System lokalizacji urządzenia (RFID-eLoco)
 • 4) RFID w Telemedycynie – Elektroniczna Karta gorączkowa (dostępna wyłącznie z systemem identyfikacji pacjenta)
 • 5) Osobisty system przyzywowy pacjenta (nadgarstkowy przycisk SOS + możliwość połączenia z RFID-iD)
 • 1) System identyfikacji pacjenta + lokalizacja (RFID-iD + Loco + HIS-FastTrack)

 • Pacjent na Izbie Przyjęć otrzymuje opaskę z pasywnym znacznikiem radiowym (opaska jednorazowa lub wielorazowa).
 • Dzięki temu system szpitalny przypisuje konkretną kartotekę w systemie HIS do konkretnego pacjenta/opaski.
 • Poprzez dedykowane oprogramowanie może także lokalizować pacjenta z dokładnością do strefy, piętra lub sali chorych.
 • System lokalizacji (Centralny System Lokalizacji) poda nie tylko miejsce pacjenta, ale również kierunek jego poruszania się.
 • System HIS-FastTrack umożliwia natychmiastowy dostęp do kartoteki pacjenta poprzez zbliżenie opaski do czytnika RFID np. przed wejściem do RTG czy pracowni MRI.
 • Operator urządzenia uzyskuje natychmiastowy dostęp do kartoteki pacjenta bez konieczności jej wyszukiwania.
 • Rolę czytnika opaski może też pełnić urządzenie przenośne tj. smartfon, tablet lub inny czytnik.
 • Dane pacjenta mogą pojawić się w urządzeniu w celu weryfikacji danych osobowych pacjenta (szybki dostęp do danych pacjenta).
 • 2) System lokalizacji personelu (RFID-sLoco)

 • polega na przypisaniu opaski z pasywnym znacznikiem radiowym do personelu.
 • Opaski są stale monitorowane w Centralnym Systemie Lokalizacji lub na żądanie. Wskaże precyzyjnie lokalizację personelu z dokładnością do strefy, piętra lub sali chorych.
 • Przy wyposażeniu personelu w dedykowany terminal (smartphone, tablet etc.) personel może otrzymywać w trybie Real-Time istotne powiadomienia lub lokalne informacje.
 • 3) System lokalizacji urządzeń (RFID-eLoco)

 • skutecznie zapobiega nieautoryzowanemu użytkowaniu urządzeń poza miejscem dedykowanym dla urządzenia.
 • Każde z urządzeń posiada zainstalowany pasywny lub aktywny czujnik RFID-Tag
 • Wyjście urządzenia poza wyznaczoną strefę spowoduje przekazanie informacji do Centralnego Systemu Lokalizacji (np. wysłanie sms na wskazany nr tel.).
 • System lokalizacji urządzeń skutecznie skraca czas serwisu danego urządzenia (poprzez szybkie odszukanie go)
 • co znacząco wpływa na jego długość użytkowania i poprawia wyniki finansowe poprzez wykonanie np. większej ilości badań.
 • 4) RFID w Telemedycynie – Elektroniczna Karta gorączkowa

 • (dostępna wyłącznie z systemem identyfikacji pacjenta RFID-iD)
 • Pacjent na Izbie Przyjęć otrzymuje opaskę z pasywnym znacznikiem radiowym (RFID-iD).
 • Pielęgniarka wyposażona jest w urządzenie z czytnikiem opasek (skonfigurowany smartfon, tablet etc.) oraz termometr bezprzewodowy.
 • Po zbliżeniu urządzenia (smartfon, tablet etc.) otrzymuje potwierdzenie danych pacjenta tj. Imię Nazwisko, Pesel lud ID kartoteki bezpośrednio z systemu HIS
 • Po pozytywnej weryfikacji wykonuje pomiar temperatury dedykowanym termometrem.
 • Poprawnie wykonany i zaakceptowany przez pielęgniarkę pomiar zostaje zapisany w karcie gorączkowej wskazanego pacjenta.
 • Oprócz termometru można zintegrować również takie urządzenia jak:

  bezprzewodowy naramienny ciśnieniomierz (również ABPM 24h), pulsoksymetr/SPO2, holter ekg, glukometr, wagę, monitory snu (polisomnografy).

  Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz 24h Waga SPO2 Glukometer Monitor snu KTG

  5) Osobisty system przyzywowy pacjenta (nadgarstkowy przycisk SOS + możliwość połączenia z RFID-iD)

 • to dedykowana wodoszczelna opaska z przyciskiem SOS połączona z Centralnym Systemem Lokalizacji lub dedykowanym systemem do Przywołań personelu.
 • Oprogramowanie natychmiast po wykryciu wezwania informuje wskazany personel a w przypadku kilku wezwań w różnych odstępach czasu wskaże nie tylko położenie wezwania, ale również czas, który upłynął od czasu wezwania.
 • Pozwala to na skuteczniejsze zarządzanie wezwaniami i ich priorytetami o ile będą wcześniej zdefiniowane. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane.
 • Dodatkowe połączenie opaski SOS z systemem RFID-iD pozwala w przypadku odnalezienia pacjenta na innym oddziale lub korytarzu precyzyjnie wskazać właściwy dla pacjenta oddział i wyświetlić np. ważne dla zdrowia pacjenta informacje.
 • Bardziej zaawansowane opaski posiadają dodatkowo czujniki pomiaru temperatury, czujnik wibracji (upadek pacjenta) czy choćby czujnik światła (alarm po zdjęciu opaski).
 • Kontakt

  .

  NMT Co., Ltd. Sp. z o.o. Jesteśmy ekspertami z zakresu elektroniki i informatyki. Budujemy dedykowane systemy RFID.

  biuro@nmt24.pl

  NMT Co., Ltd. Sp. z o.o.

  Al. Frezerów 3
  20-209 Lublin
  KRS: 0000577105
  NIP: 7123300826